Informace o Českých dulách, z.s.

České duly z.s.

Badeniho 1, Praha 6, 160 00
IÄŒO: 26559366
číslo účtu: 0534561339/0800, Česká spořitelna a.s.
Zapsané u Městského soudu v Praze pod spis. značkou L 20158.

Členství v mezinárodních organizacích

Orgány sdružení České duly

Výkonný výbor

Mgr. Zuzana Dubová

Mgr. Šárka Kučerová

Květa Cermanová

Dagmar Hricová

Jana Dvořáková

Etická komise

JUDr. Renata Korečková

PhDr. Irena Kuldová

Mgr. Hana Nečina Vaníčková

Květa Cermanová

Lucie Sedláčková

Akreditační komise

Dagmar Hricová (předsedkyně akreditační komise)

Mgr. Zuzana Dubová,

Květa Cermanová

PhDr. Irena Kuldová

ing. Vlaďka Hejzlarová

Revizor

Ing. Vlaďka Hejzlarová

Čestní členové

Čestnými členy se mohou stát osoby, které se významným způsobem zasloužily o šíření a rozvíjení myšlenek práce dul, případně o dobré jméno, výsledky nebo majetek sdružení.

Výroční zprávy

Dokumenty ke stažení