Kdo je dula?

„Dula“ je starý řecký název, který se dnes používá pro speciálně vyškolenou ženu, která nabízí oporu rodící matce a její rodině. Stěžejním bodem práce duly je doprovázení a poskytování zejména emocionální podpory v těhotenství, během porodu a v šestinedělí. Dula rodiče doprovází na jejich cestě a pomáhá jim naplnit jejich představy o porodu. Pomáhá vytvořit takovou atmosféru při porodu, kdy se žena cítí bezpečně, může se uvolnit a plně se soustředit na samotný porod. Zná rodičku i její přání a představy týkající se porodu a může jí proto poskytnout specifický druh podpory. Snaží se ženě pomoci projít porodní zkušeností tak, aby její zážitek byl co možná nejlepší. A to zejména v případě, že žena v průběhu porodu prožije něco, co neplánovala nebo si nepřála prožít. Dula posiluje sebedůvěru ženy a pomáhá jí lépe zvládnout zákroky, které jsou nepříjemné, snižuje svou přítomností strach a napětí. Dula chápe a respektuje fyziologii porodu i emocionální potřeby rodící ženy. Uznává porod jako jeden z klíčových okamžiků v životě ženy. Uvědomuje si, že způsob, jakým žena a dítě porod prožijí, je pro oba velmi zásadní a důležitý v mnoha rovinách.

Dula neposkytuje zdravotnické služby. Doplňuje práci lékařů a porodních asistentek, avšak nezasahuje do jejich kompetencí. Je připravena ženu doprovázet jak při porodu v nemocnici, tak v porodním domě nebo při porodu v domácnosti (za přítomnosti porodní asistentky).

Image anita_usmev.jpg V našem sdružení České duly chápeme dulu jako profesionála v oblasti pomáhající profese, jehož hlavní kompetencí je pomáhat a provázet ženu na její individuální cestě k vlastnímu porodu v takové míře, na kterou je žena sama připravena. Česká dula doprovází ženu k takovému porodu, jaký si žena sama vybere a způsobem, na jakém se společně dohodnou. Dula by měla být s klientkou v dobrém kontaktu a provázet ji celým předporodním, porodním a poporodním procesem v míře stanovené vzájemným kontraktem. Dula sdružení České duly nezasahuje do oblastí, které nejsou v její kompetenci, má kontakty na odborníky z oblastí pomáhajících profesí, kteří mohou ženu podpořit či ji pomoci v případě, že potřeby klientky již nespadají do kompetencí duly. Důležitou kompetencí České duly je umět pečovat sama o sebe a svoje znalosti používat k tomu, aby se dobře rozvíjela jako profesionál v oblasti pomáhající profese.

Jaké služby dula nabízí?

Image voda.jpg

Sdružení České duly o.s. zajišťuje v rámci ČR kvalifikované vzdělávání pro duly a zájemkyně o tuto profesi. Česká dula má rámcové znalosti z oboru psychologie, medicíny, legislativy, kojení a péče o dítě. Při vzdělávání Českých dul je důraz kladen na dobrou znalost hranic profese a také sebezkušenostní práci. České duly jsou vázány etickým kodexem, procházejí pravidelnou supervizí a následným vzděláváním. Duly sdružení České duly prochází 2 letým výcvikem, který sestává ze sebezkušenostní části, výukové části a supervidované praxe. Sdružení České duly eviduje duly s různým stupněm akreditace. Certifikované České duly (duly, které splnily veškeré podmínky pro získání osvědčení-certifikace), duly absolventky (které absolvovaly celou prezenční část kurzu, ale prozatím nesplňují některé z podmínek pro udělení certifikátu), duly ve výcviku (duly, které jsou v současné době účastnicemi kurzu), nejvyšším stupněm akreditace jsou pak duly konzultantky, které pracují s dulami ve výcviku. Při výběru duly se vždy informujte o tom, jakým typem vzdělávání prošla.